SP37 w Gdyni

W czwartek 15 czerwca lekcje odbywać się będą według planu B. W tym dniu nie ma basenu, zamiast którego będą lekcje wychowania fizycznego na terenie szkoły.