SP37 w Gdyni

Rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Vitava

Trwa rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Vitava prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava.

 

Placówka SPOT Vitava działa w budynku „zielonej szkoły” przy ul. Wiczlińskiej 93. 

Zapraszamy do skorzystania z BEZPŁATNEJ oferty.

Grupa młodsza (uczniowie klas 1, 2, 3 SP) – zajęciach w godzinach 13:00 – 17:00 w poniedziałki, środy i piątki.

Grupa starsza (uczniowie klas 3, 4, 5 SP) – zajęcia w godzinach 13:00 – 17:00 we wtorki, czwartki i piątki.

Ogłoszenie kierujemy w szczególności do rodziców dzieci, które:

– potrzebują wsparcia emocjonalnego lub w zakresie poprawy zachowania,

– znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub rodzinnej.

Oferujemy współpracę z wykwalifikowaną kadrą wychowawczą, a w tym:

Dla dzieci:

– zajęcia z elementami socjoterapii,

– pomoc w wypełnianiu obowiązków szkolnych,

– zajęcia terapii pedagogicznej,

– organizację wypoczynku zimowego i letniego w formie darmowych półkolonii,

– posiłek dla dziecka w ciągu dnia,

– dobrą zabawę w postaci licznych zajęć prowadzonych przez wychowawców mających na celu rozwijanie zainteresowań dzieci oraz wzmacniających ich kompetencje społeczno-emocjonalne.

Dla rodziców:

– warsztaty artystyczne dla całych rodzin wzmacniające więzi rodzinne,

– doradztwo wychowawcze, konsultacje ze specjalistami,

– wykłady dotyczące profilaktyki.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Prosimy dzwonić pod numer 793 917 308 od poniedziałku do piątku w godzinach 13-17.

Liczba miejsc jest ograniczona.