SP37 w Gdyni

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
„ NAJPIĘKNIEJSZA DYNIA”

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 37 w Gdyni.
 2. Cele konkursu:
  • zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej i technicznej;
  • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
  • umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnicy konkursu: dzieci z klas 1-3 SP nr 37 w Gdyni;
 • Technika: praca przestrzenna z dyni, technika dowolna,;
 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę;
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą czytelne dane:

imię i nazwisko autora oraz klasę.

 1. Kryterium oceny prac: komisja konkursowa będzie brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonanej pracy, zgodność z tematem, oryginalność oraz walory artystyczne i estetyczne prac.
 2. Termin składania prac : od 23 października 2023 r.(poniedziałek) od godziny 7:00 do 26 października 2023 r.(czwartek) najpóźniej do godziny 12:00.
  Od piątku 27 października można prace odbierać.
 3. Miejsce składania prac:

SP nr 37 w Gdyni – dolny korytarz – przygotowane stoisko konkursowe przy portierni.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 listopada 2023 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w Librusie.
 2. Komisja konkursowa ocenia prace i ustala listę laureatów oraz osób wyróżnionych. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestników.

Dodatkowe informacje można uzyskać u nauczycieli-organizatorów konkursu:

deja.marzena@zso8gdynia.pl

kruczynska.agnieszka@zso8gdynia.pl

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY NIETUZINKOWYCH POMYSŁÓW I POWODZENIA W ICH REALIZACJI !!!