SP37 w Gdyni

zaczęliśmy od figur przestrzennych. Powtórzenie było w formie bloksów, które uczniowie zawzięcie rozwiązywali, nawet kosztem przerwy.