Nauczyciele nieobecni (nie prowadzą lekcji):

Nauczyciele nieobecni:

p.Smelkowska (17-21 maja)- lekcje odwołane

(24-28 maja)- 28 maja:

28.05 klasa 7c zastępstwo, fizyka

28.05 klasa 7d zastępstwo, fizyka