SP37 w Gdyni

Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni rodzice ósmoklasistów i ósmoklasiści!

Centralna Komisja Egzaminacyjna z dnia na dzień zaproponowała przeprowadzenie próbnych egzaminów dla ósmoklasistów. Nie są one obowiązkowe i nie mają zastąpić planowanego na drugą połowę kwietnia egzaminu właściwego.

W naszej szkole przeprowadziliśmy dotychczas egzamin próbny, który został zorganizowany zgodnie z procedurami, sprawdzony, a wyniki przedstawione uczniom. Nauczyciele dokonali analizy i sporządzili raport, a wnioski wykorzystują w bieżącej pracy.

Biorąc pod uwagę warunki, w których przyszło nam funkcjonować pozostawiamy rodzicom i uczniom decyzję, czy przystąpią do egzaminu próbnego w dniach 30 – 31 marca i 1 kwietnia. Jako szkoła udostępnimy w dniu rozpoczęcia egzaminu na stronie głównej szkoły materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka obcego. Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna uczeń musi pobrać arkusz, wydrukować lub zapisać na komputerze i rozwiązać.

Poprawność odpowiedzi uczniowie będą mogli sprawdzić po udostępnieniu klucza odpowiedzi oraz podczas zajęć z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Egzamin próbny dla chętnych odbędzie się w następujących terminach:

· 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski                           

· 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka                         

· 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski

Witold Chudyszewicz

p. o. dyrektora ZSO 8 w Gdyni