SP37 w Gdyni

Tablety dla uczniów

Informujemy, że szkoła posiada tablety, które mogą wypożyczyć potrzebujący uczniowie. Osoby, które potrzebują takiego sprzętu do nauki zdalnej, proszone s o kontakt z sekretariatem białej szkoły. Jednocześnie informujemy, iż szkoła nie ma możliwości zapewnienia uczniom internetu.