SP37 w Gdyni

Informacja o klasach 0 (zerówkach) w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice Uczniów przyszłych klas „0”!
Wsłuchując się w Państwa potrzeby i kierując się realiami szkoły w perspektywie września przyszłego roku szkolonego tj. 2020/2021, przewidujemy otwarcie ośmiu klas pierwszych. Obecnie w budynku szkoły uczy się 18 oddziałów klas 1-3 oraz 3 oddziały „0″, co daje 21 oddziałów. W przyszłym roku szkolnym klas 1-3 będą 22 oddziały, plus 2 oddziały przedszkolne, co daje nam aż 24 oddziały. Przy takim założeniu, mając na uwadze realizację obowiązku nauki, a przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci, udało się wypracować nie otwieranie trzeciego oddziału grupy „0” w SP 37 w rekrutacji dodatkowej. Pozostają dwie grupy oddziałów zerowych, wraz z gwarancją świetlicy dla dzieci rodziców pracujących. W rekrutacji uzupełniającej zostanie utworzony dodatkowy oddział „0” w ZSP nr 3 w Gdyni Dąbrowie. 

Witold Chudyszewicz

p. o. dyrektora ZSO 8 w Gdyni