SP37 w Gdyni

Wyprawki dla uczniów klas pierwszych i zerówek

W załącznikach wyprawki szkolne dla uczniów klas 0, 1.

Informacje o wyprawce dla klas 2 i 3 otrzymają Państwo bezpośrednio od wychowawców po rozpoczęciu roku szkolnego.

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do religii zakupują rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach we własnym zakresie.

Klasa 2: „Idziemy do Jezusa” wyd. Jedność

Klasa 3: „Jezus jest z nami” wyd. Jedność