SP37 w Gdyni

II Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji w Języku Angielskim pt. „Listen up”

Zapraszamy do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji w Języku Angielskim pt. „Listen up”, którego celem jest pogłębianie wiedzy o poezji anglojęzycznej, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania tekstu.

Konkurs przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych:

– dla uczniów kl. 3 i 4 SP

– dla uczniów kl. 5 i 6 SP

Udział jest indywidualny. Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 2 minut i nie może być krótszy niż 1 minuta. Każdy z uczestników przygotowuje jeden wiersz do wygłoszenia z pamięci. Dobór repertuaru powinien być odpowiedni do wieku uczestnika. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne, np. element ruchu, rekwizyt, gest sceniczny, kostium, podkład muzyczny. Konkurs jest trzyetapowy. ETAP I – etap szkolny. Każda szkoła przeprowadza eliminacje szkolne we własnym zakresie i wyłania max. 5 uczniów (odrębnie w kl. 3-4 i kl. 5-6), którzy będą reprezentowali szkołę w etapie II.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt ze swoim nauczycielem j. angielskiego