SP37 w Gdyni

„Nauka dla Ciebie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Nauka dla Ciebie”, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik. Celem konkursu jest stworzenie pomocy edukacyjnej nawiązującej do przedmiotów przyrodniczych. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas V-VIII.
Zbierz drużynę składającą się z 4–5 uczniów.

I etap konkursu
Opiszcie autorski pomysł na pomoc edukacyjną, którą można by wykorzystać na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Wymyślając projekt, wyjdźcie naprzeciw problemom, z jakimi stykacie się na co dzień w najbliższym otoczeniu – w klasie, szkole czy lokalnej społeczności. Na jakie pytania odpowie Wasza pomoc edukacyjna? Jaką kwestię rozwiąże? Czym będzie się cechować i na czym będzie polegać jej działanie? Opis powinien zawierać maks. 300 słów. Uwaga: praca Konkursowa nie może zawierać doświadczeń wymagających używania otwartego ognia lub środków mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników lub obserwatorów. Wymyślona przez Was pomoc edukacyjna musi być możliwa do stworzenia, zbudowania.
Opis należy wysłać w pliku word na adres email: dabrowska.klaudia@zso8gdynia.pl lub rogalska.joanna@zso8gdynia.pl do 21.02.2023r.
Szkoła zgłasza jedną drużynę, w związku z tym na szczeblu szkolnym najlepszy pomysł wybiorą nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.

II etap
Warsztaty: 15–16 kwietnia

Po I etapie Centrum Nauki Kopernik wyłoni 12 drużyn, które zaprosi na warsztaty prowadzone przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik. Następnie już samodzielnie, w Waszych zespołach, dopracowujecie pomysły i nagracie film prezentujący wymyśloną i skonstruowaną przez Was pomoc edukacyjną. Organizator pokrywa koszty uczestnictwa Drużyn w warsztatach z tworzenia pomocy edukacyjnych
takie jak zakwaterowanie i wyżywienie.
12 Drużyn wyłonionych po I etapie konkursu po zakończeniu warsztatów z tworzenia
pomocy edukacyjnych, otrzymuje nagrodę (zwaną dalej ,,Grantem”) w formie środków
finansowych (500zł brutto) na wykonanie pomocy edukacyjnej oraz organizację pracy Drużyny.

III etap
Ogłoszenie wyników konkursu: 26 maja

Po otrzymaniu w terminie wszystkich prac konkursowych Komitet Główny Konkursu wyłoni 5 zwycięskich drużyn laureatów. W skład komitetu wchodzą specjaliści z Centrum Nauki Kopernik, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz nauczyciele metodycy.

Gala finałowa 19 czerwca

Zapraszamy do udziału Klaudia Dąbrowska i Joanna Rogalska