SP37 w Gdyni

Współpraca się opłaca, wspólnymi siłami klasa 3 g stworzyła fantastyczne śnieżne budowle.