Uwaga- rodzice dzieci klas 1-3, którzy zgłosili chęć powrotu do szkoły 25 maja

Szanowni Państwo, informujemy, że rodzic każdego dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami Covid-19 SP oraz uzupełnienia i podpisania wszystkich załączników do tego dokumentu. Skan wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres: sekretariat@zso8.gdynia.pl lub dostarczyć do szkoły przyprowadzając dziecko. Dodatkowo